מדפסות סיכה

מדפסות סיכה לעסקים

מדפסות סיכה  של OKI , אישיות ומחלקתיות,
תקשורת מקבילית  ו-USB , הדפסת מקור + 5 עותקים בתוספת טרקטור.

OKI M5520

מדפסת סיכות צרה ש"ל איכותית במהירות 7 דפים בדקה.

OKI M5521

מדפסת סיכות רחבה ש"ל איכותית במהירות 7 דפים בדקה.

OKI M3321

מדפסת סיכות רחבה ש"ל איכותית במהירות 4 דפים בדקה.

OKI M3320

מדפסת סיכות צרה ש"ל איכותית במהירות 4 דפים בדקה.