מדפסות משולבות

מדפסות משולבות שחור/לבן

מדפסות לייזר שחור לבן ,  אישיות ומחלקתיות ,
משולבות הכוללות פקס ,סורק ומכונת צילום .

RICOH SP330SFN

מדפסת RICOH משולבת ש"ל איכותית במהירות 30 דפים בדקה.

RICOH ES330

מדפסת RICOH ש"ל איכותית במהירות 30 דפים בדקה.

OKI MB492DN

מדפסת OKI משולבת ש"ל איכותית במהירות 40 דפים בדקה.

OKI ES4192DN

מדפסת OKI משולבת ש"ל איכותית במהירות 40 דפים בדקה.

מדפסות משולבות צבע

מדפסות לייזר משולבות צבע ,  אישיות ומחלקתיות ,
הכוללות פקס , סורק ומכונת צילום .

RICOH M ES250FW

מדפסת צבע RICOH משולבת איכותית במהירות 25 דפים בדקה.

RICOH ES261SFNW

מדפסת צבע RICOH משולבת איכותית במהירות 20 דפים בדקה.

RICOH M C250FW

מדפסת צבע RICOH משולבת איכותית במהירות 25 דפים בדקה.

RICOH C261SFNW

מדפסת צבע RICOH משולבת איכותית במהירות 20 דפים בדקה.